สิงห์บุรี-รพ.ฯออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนต้านโควิด

สิงห์บุรี-รพ.ฯออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนต้านโควิด

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

            ถึงแม้จะมีประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคท้องถิ่นแล้วก็ตาม แต่โรงพยาบาลสิงห์บุรี ก็ยังรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอย่างต่อเนื่อง
ที่วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรี นำโดยนางพัดชา คุณวุฒิ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล ได้ออกไปตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการไปฉีดที่โรงพยาบาลโดยตรง ซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี และประชาชนทั่วไปเดินทางไปใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย รวมถึงแรงงานต่างด้าวก็มาใช้บริการเช่นกัน
           สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี กำหนดออกให้บริการที่วัดโพธิ์แก้วนพคุณ ในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการจะมีการประเมินสุขภาพและตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนมาก่อน ก่อนที่จะพิจารณาว่าควรจะฉีดวัคซีนชนิดใดให้
            นอกจากนี้ในช่วงของการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในขณะนี้ ณ จุดบริการวัดโพธิ์แก้วนพคุณก็จะมีการให้บริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไปพร้องกันด้วย ซึ่งประชาชนสามารถที่จะฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิดในวันเดียวกันได้ โดยจะฉีดแขนคนละข้างกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!