ชุมพร-คุณนพดล มีวิเศษ ร่วมสนับสนุน“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ชุมพร-คุณนพดล มีวิเศษ ร่วมสนับสนุน“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ภาพ-ข่าว:เครือข่ายนักข่าวภาคสนามฯ

            อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ด้านภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นสิ่งสำคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นระยะ เพื่อช่วยกันรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อใช้รถใช้ถนน
        “โดยเฉพาะการขับขี่ในขณะที่เราง่วงนอน เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง ควรดำรงไว้ซึ่งความไม่ประมาท หากมีอาการง่วงนอนขณะขับขี่ ควรหาสถานที่จอดรถเพื่อหยดพักให้หายง่วงนอนเสียก่อนที่จะเดินทางต่อไป เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราและผู้อื่น จึงขอให้ทุกคนมีสติ อย่าประมาท ยอมเสียเวลา แต่ไม่เสียชีวิตและทรัพย์สิน เดินทางกลับถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย”

             กระผม นายนพดล มีวิเศษ ในนาม โครงการชลประทานชุมพร สนง.ชลประทานที่14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมชลประทาน 

 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” โดยขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ไร้อุบัติเหตุ ไร้การสูญเสีย และมีความสุข มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!