ชลบุรี-ประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้วสักการะวัดฝ่าเหมินซื่อ เมืองซีอาน ประเทศจีน

ชลบุรี-ประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้วสักการะวัดฝ่าเหมินซื่อ เมืองซีอาน ประเทศจีน

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

            เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 09.38 น.พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ พร้อมด้วย พลตำรวจเอกมนตรี คุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้วและภรรยา คุณสุมิตร คุณรุ่งนภา เพชรรภิรัชต์ รองประธานมูลนิธิฯ และภริยา พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ได้เดินทาง ไปยังวัดฝ่าเหมินซื่อ เมืองซีอาน
            โดย วัดนี้ มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก มีชื่อว่า “อาอวิ๋หวางซื่อ – 阿育王寺 หรือวัดพระเจ้าอโศก” เพราะเป็นหนึ่งใน 19 วัดของจีน ที่ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย วัดฝ่าเหมินเริ่มก่อสร้างเมื่อ 1,700 ปีก่อน ในขณะที่พุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีน เจดีย์ในวัดฝ่าเหมินเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนข้อนิ้วพระหัตถ์
             เจดีย์ภายในวัดฝ่าเหมินเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม 13 ชั้น เนื่องจาก เป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และไม่ได้รับการซ่อมแซม จึงพัง ทลายลงครึ่งหนึ่งเมื่อปี1981 รัฐบาลจีนตกลงจะรื้อถอนเจดีย์เก่าและ สร้างเจดีย์องค์ใหม่ในสถานที่เดิมเมื่อปี 1987 แต่ในขณะที่ปรับพื้นที่ บริเวณฐานเจดีย์อยู่นั้น ได้พบวังใต้ดินที่ปิดไว้กว่า 1,000 ปีและพบโบราณวัตถุกว่าล้ำค่ากว่า 2,000 ชิ้น และที่สำคัญ ได้ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุอันล้ำค่าถูกประดับประดาไว้อย่างวิจิตรงดงาม ห้องใต้ดินนี้มีเนื้อที่กว่า 30 ตารางเมตร นับเป็นห้องใต้เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศจีน ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบของวัดฝ่าเหมินซื่อได้มีการปรับปรุงพื้นที่ขนาดใหญ่ งดงาม เพื่อรองรับ
                พุทธศาสนิกชน ที่เข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุข้อนิ้วพระหัตถ์ และเที่ยวชมสถานที่อันวิจิตรตระการตา ขอบุญบารมีแห่งพระบรมสารีริกธาตุ เมืองซีอาน จงโปรดดลบันดาล ประทานพรให้สาธุชนทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญ พรั่งพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ธนสารสมบัติ พิพัฒน์บริวาร คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการทุกท่านเทอญ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!