นครสวรรค์-อบจ. ม.จุฬา รร.ชาวนา ร่วมหารือการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ข้าวพร้อมพัฒนาสายพันธ์ุ แปรรูป

นครสวรรค์-อบจ. ม.จุฬา รร.ชาวนา ร่วมหารือการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ข้าวพร้อมพัฒนาสายพันธ์ุ แปรรูป

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 18 พฤษภาคม2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (CCOC) พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ. นครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ. นครสวรรค์ นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นายธนเสฎฐ์ ชินพันธุ์นุช หัวหน้าฝ่ายนิติการ ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ นายเทียนชัย ลีลาวัฒนา อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงษ์ นายบุญลือ จันทะรังสี นายนพดล มั่นศักดิ์ กรรมการมูลนิธิการจัดการความรู้เครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ เข้าร่วมการประชุมหารือ การขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ข้าวของจังหวัดนครสวรรค์
             ในที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือถึงการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าว ว่ามีวิธีและขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างไร ซึ่งการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวนั้น ในแต่ล่ะสายพันธุ์ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำกับสายพันธุ์ที่เคยมีอยู่ และใช้ปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงหารือความเป็นไป ได้ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง อบจ.นครสวรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิการจัดการความรู้เครือข่ายโรงเรียนชาวนาฯ ในการทำระบบลำลอง สร้างมาตรฐานในการสนับสนุนการรับรองพันธุ์ข้าวของจังหวัดนครสวรรค์ ที่สามารถเปิดตัว ขึ้นทะเบียนนำร่องได้ อาทิ สายพันธุ์นิลสวรรค์ ชมนาท และชำมะเลียงแดง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้ทาง อบจ.นครสวรรค์ จะต้องมีการศึกษาข้อมูล ทั้งเรื่องของจำนวนพันธุ์ข้าวที่จะทำการขึ้นทะเบียน และอำนาจหน้าที่ของ อบจ.นครสวรรค์ ซึ่งจะต้องดูข้อกฏระเบียบคุ้มครองในเบื้องต้นก่อน
             โดย รองนายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “อบจ.นครสวรรค์ เห็นว่าการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวของนครสวรรค์ เป็นเรื่องที่ดี อบจ.พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันในด้านนี้มาโดยตลอด การอนุรักษ์ที่ดีที่สุดคือต้องได้ใช้ประโยชน์ เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องชาวนา และประชาชนชาวนครสวรรค์ ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆต้องไม่ขัดต่อระเบียบแบบแผนของ อบจ.”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!