ชลบุรี-ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง

ชลบุรี-ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

              วันที่ 18 พ.ค.66 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ สนามฝึกยิงอาวุธ กองการฝึก กองเรือยุทธการ หาดยาวทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี การฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2566 โดยเป็นการฝึกในสถานการณ์ต่อเนื่องจากการฝึกยุทธวิธีร่วมของเรือในทะเล ในการป้องกันพื้นที่สำคัญของทัพเรือภาคที่ 1 และการฝึกตีโต้ตอบกำลังของข้าศึกที่ได้รุกล้ำอธิปไตย เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ
             โดยการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นการฝึกในการปฏิบัติการของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ โดยใช้อาวุธสำหรับป้องกันพื้นที่ทางบกจากการโจมตีของกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศของฝ่ายตรงข้าม เพื่อตอบสนองภารกิจในการป้องกันประเทศ ซึ่งกำลังรบสำคัญในการฝึกครั้งนี้ ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน อาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้แบบเคลื่อนที่ IGLA – S ปืนรักษาฝั่ง ซึ่งเป็นอาวุธประจำการของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และปืนรักษาฝั่งขนาด 155 มม. (ATMG) นอกจากนั้นยังมียานเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก แบบ VN – 16 จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และอากาศยานไร้คนขับแบบ RQ – 21 Blackjack จากกองเรือยุทธการร่วมในการฝึกด้วย
            สำหรับการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี นั้น เป็นการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่องจากการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ในการปฏิบัติการต่อกำลังของฝ่ายตรงข้ามที่รุกล้ำอธิปไตยเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือตามแผนป้องกันประเทศ มีกำลังจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งมีกำลังรบสำคัญ ประกอบด้วย ยานเกราะ (BTR 3E1) พร้อมด้วยอาวุธสนับสนุนในอัตรา ยานเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก แบบ VN – 16 ปืนใหญ่สนามขนาด 155 มม. เครื่องยิงลูกระเบิดหนักขนาด 120 มม. และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองเรือยุทธการจัด เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง เครื่องบินตรวจการณ์และชี้เป้า และอากาศยานไร้คนขับแบบ Schiebel Camcopter S – 100 และกำลังของกองทัพบก ประกอบด้วย รถถังแบบ T – 84 Oplot รวมทั้งกำลังของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบ F – 16
             ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2566 นั้น นอกจากกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกจะได้รับความรู้ ความชำนาญเพิ่มขึ้นจากการฝึกแล้ว ยังทำให้กองทัพเรือได้รับทราบถึงขีดความสามารถและข้อจำกัดของกำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกันกับเหล่าทัพอื่น เพื่อนำไปใช้ในการวาง แผนพัฒนาขีดความสามารถสำหรับการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะในการป้องกันประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขีดความสามารถของกำลังที่เตรียมไว้สำหรับการทำสงคราม ยังสามารถนำมาใช้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในยามปกติได้อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!