นครสวรรค์-ชมรมจิตอาสาอุทยานสวรรค์ บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรคให้คนพิการและผู้ยากไร้

นครสวรรค์-ชมรมจิตอาสาอุทยานสวรรค์ บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรคให้คนพิการและผู้ยากไร้

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ ชุมชนเขานกกระเต็น ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตัวแทนชมรมจิตอาสาอุทยานสวรรค์ ประกอบด้วย นางธนกนกวรรณ สาริกา (นิทรา) นางปรีดา ยิ่งวัฒนา และนายเฉลิม รอดหลง ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำมันพืช ผักกาดกระป๋อง ปลากระป๋อง ยารักษาโรค ขนม และเงิน มอบให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ในชุมชน
              ได้แก่ นางจำลอง นางดาริน และนางพุทธ ซึ่งชมรมจิตอาสาอุทยานสวรรค์ ได้จัดทำกิจกรรมนี้ เป็นประจำทุกเดือน เป็นเวลา 4 ปีมาแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจของผู้พิการและผู้ยากไร้ ซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 และ เศรษฐกิจตกต่ำ ยังชีพโดยอาศัยเบี้ยยังชีพคนชราและเบี้ยคนพิการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!