ตาก-ชาวบ้านรวมไทยพัฒนา 8 ปลูกข้าวโพด พริก เอาฤกษ์เอาชัย วันพืชมงคล

ตาก-ชาวบ้านรวมไทยพัฒนา 8 ปลูกข้าวโพด พริก เอาฤกษ์เอาชัย วันพืชมงคล

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ บ้านรวมไทยพัฒนา 8 ชาวบ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ที่ 6 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ใด้ปลูกข้าวโพด พริก เอาฤกษ์เอาชัย วันพืชมงคล เป็นวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันมงคลของเกษตรกรไทย ซึ่งจะได้เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ เนื่องจากจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนที่เหมาะแก่การปลูกพืช เพราะมีน้ำหล่อเลี้ยงเหมาะแก่การทำนาปลูกข้าวและพืชไร่ต่างๆ
          วันพืชมงคลที่ได้เริ่มขึ้นในวันนี้เกษตรกรหลายพื้นที่หลายแห่ง ทั้งชาวนา ชาวสวน ได้เตรียมดินไว้เพื่อการเพาะปลูก หลังจากนี้เมื่อมีน้ำฝนมาสามารถทำการเกษตรได้อย่างเต็มรูปแบบ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูการผลิตของเกษตรกรไทย
         นางจุทามาศ วินนัน อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 136 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 หมู่ที่6 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก กล่าวว่า วันนี้ตนเอง ได้มาปลูก ข้าว โพด และพริกยำ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในวันพืชมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัว เหตุผลที่ไม่ใช้รถไถไถที่ เนื่องจากบริเวณนี้ปลูกบุกมา 2 ปี ยังไม่ได้ขุดขาย ปีนี้ปีที่ 3 ถ้าราคาดีก็จะขุดในปีนี้ ส่วนอะโวคาโด และทุเรียน อีก2ปี ก็ให้ผลผลิต ช่วงปี 2 ปีนี้ตนเองต้องปลูกข้าวโพด แซม ด้วย พริก พริกที่ปลูกในวันนี้เป็นพริกยำ และมีพริกซุปเปอร์ฮอท
         ปีที่ผ่านมาพริกและข้าวโพดราคาไม่ดีต้นทุนสูง ทำให้ขาดทุน เป็นหนี้เป็นสิน หวังอย่างยิ่งว่า มีรัฐบาลใหม่ พืชผลทางการเกษตร จะราคาดี ปุ๋ยยาจะราคาลดลง ผลผลิตทางการเกษตรราคาดี เศรษฐกิจก็ดีด้วย อยากให้รัฐบาลใหม่มาดูแลปากท้องพี่น้องประชาชน ความหวังของเกษตรกร หลายๆพื้นที่ ในพื้นที่ชาย แดน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ส่วนใหญ่ต้องการให้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาดี ลดต้นทุนการผลิต ความหวัง และความต้องการ ปุ๋ยยา ราคาลดลง นางจุทามาศ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!