เชียงใหม่-พี่น้องชาติพันธุ์เผ่าม้ง อำเภอแม่ริม พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เชียงใหม่-พี่น้องชาติพันธุ์เผ่าม้ง อำเภอแม่ริม พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

           พี่น้องชาติพันธุ์เผ่าม้ง อำเภอแม่ริม จังวัดเชียงใหม่ พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บรรยากาศคึกคัก ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิกันจำนวนมาก
           วันนี้ (14 พ.ค. 66) พี่น้องชาติพันธุ์เผ่าม้ง บ้านหนองหอยใหม่ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองหอยใหญ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยในหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 914 คน โดยตั้งช่วงเช้าที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งไปแล้วกว่า 700 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ตลอดจนถึงการป้ำลายมือชื่อเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
         ด้านนายชูชาติ พนมไพร ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหอยใหญ่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนมีความตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นอย่างมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งขณะนี้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วกว่าร้อยละ 80 คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิในวันนี้เกินกว่าร้อยละ 90 ถึงแม้ว่าจะมีข้อขัดข้องด้านการสื่อสารภาษา การเซ็นต์ลายมือชื่อ แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้อำนวยความสะดวกให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!