สมุทรสาคร-“ก้าวไกล”แลนด์สไลด์ ทั้งจังหวัด

สมุทรสาคร-“ก้าวไกล”แลนด์สไลด์ ทั้งจังหวัด

ภาพ-ข่าว:ทรงพล/วีระเดช เกิงฝาก

           ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการผู้สมัครพรรคก้าวไกลชนะทั้ง 3 เข เขต 1 ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม เขต 2 ศิริโรจน์ ธนิกกุล เขต 3 ศิรสิทธิ์ สงนุ้ย
            วันที่ 14 พฤษภาคม 2566เวลา19.50น. ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตการเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสาครอย่างไม่เป็นทางการในทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ผลปรากฎว่าผู้ที่มีคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเขตเลือกตั้งที่ 1 คือ นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม อายุ 28 ปี หมายเลข 9 พรรคก้าวไกล เขตเลือกตั้งที่ 2 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล อายุ 28 ปี หมายเลข 9 พรรคก้าวไกล และ เขตเลือกตั้งที่ 3 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย อายุ 28 ปี พรรคก้าวไกล
            สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ปรากฏว่า พรรคก้าวไกล มีคะแนนนำมาเป็นที่ 1 เช่นเดียวกัน ถือเป็นปรากฎการณ์ก้าวไกลแลนสไลด์ ทั้งจังหวัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!