ชลบุรี-อบจ.มอบเงินอุดหนุนหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 13 แห่ง รวมกว่า 140 ล้านบาท

ชลบุรี-อบจ.มอบเงินอุดหนุนหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 13 แห่ง รวมกว่า 140 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             เมิ่อวันที่ 66 พ.ค.66 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 13 หน่วยงาน 25 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,245,050 บาท ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
             นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลุบรี ได้มอบเงินอุดหนุนหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการสาธารณสุขในจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและรองรับ EEC เสริมสร้างการบริการด้านสาธารณสุขให้เกิดความเท่าเทียม เสมอภาค และครอบคลุมทั้งในด้านสิทธิพื้นฐานการบริการ การรักษาพยาบาล ตลอดจนการรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
              สำหรับการมอบเงินอุดหนุนหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบไปด้วย 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 874,500 บาท 2.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 497,300 บาท 3.โรงพยาบาลเกาะสีชัง จำนวน 3.โครงการ เป็นเงิน 476,250 บาท 4.โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 34,002,900 บาท 5.โรงพยาบาลบ่อทอง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 8,226,000 บาท 6.โรงพยาบาลบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 6,885,000 บาท 7.โรงพยาบาลพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 10,712,000 บาท 8.โรงพยาบาลพานทอง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,880,000 บาท 9.โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 5,856,300 บาท 10.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 31,997,300 บาท 11.โรงพยาบาลหนองใหญ่ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 3,477,500 บาท 12.โรงพยาบาลแหลมฉบัง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 13,360,000 บาท และ 13.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!