ปทุมธานี-ชาวพุทธในมาเลย์ร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาพร้อมเพรียงไม่เกี่ยงเชื้อชาติ

ปทุมธานี-ชาวพุทธในมาเลย์ร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาพร้อมเพรียงไม่เกี่ยงเชื้อชาติ

ภาพ-ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

            วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน มาเลเซียหลายหลายเชื้อชาติ เชื้อสายจีน อินเดีย ไทย พม่า จัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ บูชาข้าวพระ ฟังธรรม จุดประทีปเวียนเทียนรอบองค์พระ ที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
            ในปัจจุบันการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียมีหลากหลายเชื้อชาติทั้งเชื้อสายชาวจีน ลังกา อินเดีย พม่า และไทย และมีวัดและสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์และเมืองปีนัง มีพระสงฆ์ไทยไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นด้วย ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากเป็นอันดับสองในประเทศมาเลเซีย ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากร ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพุทธไว้อย่างเหนียวแน่นทั้งการเข้าวัดฟังธรรม
           การอาราธนาศีลซึ่งวัดไทยในประเทศมาเลเซียยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมการสอนภาษาไทย การอบรมค่ายพุทธบุตร และการบรรพชาสามเณรบวชพระ ทางคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จึงได้การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในมาเลเซียเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธศาสนาแก่เยาวชนชาวพุทธหลายเชื้อชาติที่มีจิตเลื่อมในในพระพุทธศาสนา
           โดยสาธุชนชาวมาเลเซียกว่า 200 คน ช่วยกันเตรียมอย่างประณีตสวยงาม และร่วมพิธีกรรมพร้อมกับ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ผ่านเครือข่าย GBN , DMZ Zoom มีคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ Dhammakaya meditation center of Selangor ร่วมประกอบพิธีกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในมาเลเซีย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!