อุบลราชธานี-กฟผ.เขื่อนสิรินธร จัดอบรม”โคก หนอง นา โมเดล”วิถีใหม่ รุ่นที่ 1

อุบลราชธานี-กฟผ.เขื่อนสิรินธร จัดอบรม”โคก หนอง นา โมเดล”วิถีใหม่ รุ่นที่ 1

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

           นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมด้วย ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ จัดการอบรมระยะสั้น “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566″ผู้เข้ารับการอบรมฯ จากโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดสารเสพติดอำเภอสิรินธร ในชื่อโครงการ “คืนคนดี สู่สังคม” โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสิรินธร (ศป.ปส.อ.) จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมฯ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2566 โดยการจัดอบรมฯ วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2566 ช่วง 3 วันสุดท้ายของการอบรมของ ศป.ปส.อ.
            ในวันสุดท้ายของการอบรมฯ ( 10 พ.ค.66 ) มีการบรรยาย เรื่อง 10 ขั้นตอนการตรวจแปลง จาก วิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ ก่อน “เอามื้อสามัคคีฝึกปฏิบัติการสร้างป่า” โดยให้ความรู้การจัดเตรียมแปลง โคก หนอง นา ตามขั้นตอน และร่วมลงพื้นที่ฐานรักแม่โพสพ เพื่อร่วมเอามื้อสามัคคีฝึกปฏิบัติการสร้างป่า โดยเริ่มการจัดเตรียมพื้นที่และออกแบบ โคก หนอง นายึดหลักตามหลักขั้นตอนที่ได้รับความรู้มา
           จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร , วิทยากรครูพาทำ จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ และผู้เข้ารับอบรมได้ร่วมในพิธีปิดการอบรมฯ โดยมี นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมฯ ที่ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมด้วย ส่วนราชการในอำเภอสิรินธร ได้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราช ธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!