ประจวบคีรีขันธ์-เทศบาลเมืองฯจัดประกวดแห่ขบวนกระทง

ประจวบคีรีขันธ์-เทศบาลเมืองฯจัดประกวดแห่ขบวนกระทง

ภาพ-ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

ช่วงเย็นวันที่ 31 ต.ค.63 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดย นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกองการศึกษา ได้จัดให้มีการประกวดแห่ขบวนกระทงยักษ์ของชาวบ้านจากทั้ง15ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ภายในงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 63 โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(รมน.)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ณ ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าศาลากลางจังหวัด ริมชายทะเลอ่าวประจวบฯ
         มี นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และมี นายสราวุธ เกิดเมืองเล็ก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด พ.ต.ท.ชุมพล บางจันทร์ทึก รองผู้กำกับการ สภ.เมืองประจวบฯ ร.ต.สมพร ทองสง่า ประธานสภาเทศบาลเมืองฯ สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และชาวบ้านในชุมชนเขตเทศบาลเมือง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
          โดยภายในงานได้จัดให้มีขบวนแห่กระทงของแต่ละหน่วยงานและชุมชนต่างๆที่ส่งเข้าประกวด ไปตามถนนในเขตเทศบาลเพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ชมและประชาสัมพันธ์งาน จากนั้นนำรถขบวนแห่กระทงทั้งหมดมาจอดไว้บริเวณที่จัดงาน ด้านหน้าอ่าวประจวบฯ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงพิจารณาให้คะแนน ซึ่งขบวนแห่กระทงในปีนี้ ประกอบด้วย สถานศึกษาต่างๆ หน่วยงานราชการ ห้างร้าน กลุ่มแม่บ้าน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯ การประกวดกระทง ประเภทกระทงหน่วยงานทั่วไป การประกวดกระทงประเภทกระทงชุมชนเทศบาลเมือง การแสดงของชุมชนเทศบาลเมือง การแสดงของนักเรียน และการแสดงดนตรี-รำวง เป็นต้น
          ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงและเห็นความสำคัญ และร่วมกันดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้อาวุโส ในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกทางหนึ่งด้วย โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
          สำหรับผลการประกวดกระทงประเภทกระทงหน่วยงานทั่วไป ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม รับโล่และเงินรางวัล 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย รับโล่และเงินรางวัล 6,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว รับโล่และเงินรางวัล 5,000 บาท ส่วนผลการประกวดกระทงประเภทกระทงชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฯ ชนะเลิศได้แก่ ชุมชนหญ้าแก้ว รับโล่และเงินรางวัล 6,000 บาท รองอันดับ 1 ชุมชนตลาดสด รับโล่และเงินรางวัล 5,000 บาท รองอันดับ 2 ชุมชนประจวบศิริ รับโล่และเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ ชุมชนโบสถ์คริสต์ , ชุมชนเพชรเกษม , ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลชุมชนละ 2,000 บาท

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!