ราชบุรี-ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ได้เฮ.. 3 หน่วยงานลงนามที่พักชั่วรอฉายแสงฟรี

ราชบุรี-ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ได้เฮ.. 3 หน่วยงานลงนามที่พักชั่วรอฉายแสงฟรี

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ก.พ.66 ที่ห้องประชุมปฐมจักรีชั้น 2 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี น.พ.อนุกูล ไทยดานันดร์ ผอ.โรงพยาบาลราชบุรี, น.พ.นิคม มะลิทอง รอง ผอ.โรงพยาบาลราชบุรี, น.ส.อลิสรา กรุงจิตร ผอ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.ราชบุรี และ นางวันทนา ชนะกุล ผอ.พัฒนาสังคมและสวัสดิการจ.ราชบุรี ได้ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการที่พักชั่วคราว สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่มีฐานะยากจน และอยู่ในสภาวะยากลำบากที่รับการรักษาด้วยวิธีฉายแสง ระหว่างกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ และโรงพยาบาลราชบุรี โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดบริการที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง(ฉายแสง)ยากไร้ ซึ่งมี จนท.ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน
           เนื่องด้วยศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลราชบุรี รองรับผู้ป่วยในภาคตะวันตกทั้งหมด 8 จังหวัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับการฉายแสงไม่น้อยกว่าปีละ 2,000 ราย และบางรายต้องเข้ารับขั้นตอนการรักษาฉายแสงต้องฉายทุกวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฉายแสงโดยเฉลี่ย 25-35 ครั้งต่อคน ผู้ป่วยบางรายมีฐานะยากจน เดินทางลำบาก ทำให้ส่วนหนึ่งไม่สามารถทำการรักษาได้ครบ หรือขอยุติการรักษา เนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายและการเดินทาง จึงเป็นที่มาของการลงนามทำข้อตกลงการจัดบริการที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง(ฉายแสง)ยากไร้ในครั้งนี้ และที่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับการฉายแสงได้รับการฉายแสงต่อเนื่องจนครบตามแผนการรักษา ให้ผู้ป่วยและญาติมีที่พักขณะเข้ารับการฉายแสง เนื่องจากปัญหาการเดินทาง
           ซึ่งสถานที่ที่จัดเตรียมจะเป็นศูนย์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วัดหนองหอย หมู่ 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยจะมีการเตรียมเตียงนอนเพื่อรองรับผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องฉายแสงจำนวน 10 เตียง และจะมีการขยายเตียงเพิ่มเติมเ เพื่อรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ที่ปริมาณของคนไข้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!