ประจวบคีรีขันธ์-“สร้างฝายชะลอน้ำ แห่งที่ 2” ต่อเนื่องกับ “โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ประจวบคีรีขันธ์-“สร้างฝายชะลอน้ำ แห่งที่ 2” ต่อเนื่องกับ “โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

       “โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน” ของอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ ณ บริเวณพื้นที่ลำน้ำห้วยงวงตะแบก หมู่ 6 บ้านเขาแก้ว ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

         โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมทีมอาสาจากตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตชด. ทีมป่าไม้ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จาก 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.ทองมงคล รวมกว่า 100 คน พร้อมด้วยทีมจากเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ภาคเอกชนในฐานะเป็น 1 ใน 7 ภาคีเครือข่าย ที่ร่วมขับเคลื่อน “โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน” ด้วยการนำของนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน จัดทีมตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม และส่งมอบงบประมาณบางส่วน ร่วมสมทบทุนในโครงการฯ โดยมีนายสมปอง นุชนงค์ กำนันตำบลทองมงคล เป็นผู้แทนรับมอบฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!