ร้อยเอ็ด-กองทัพบกจัดคอนเสิร์ต “รักไทย หัวใจ 4 ภาค” เมืองเกินร้อย

ร้อยเอ็ด-กองทัพบกจัดคอนเสิร์ต “รักไทย หัวใจ 4 ภาค” เมืองเกินร้อย

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 นาฬิกา กองทัพบก โดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดแสดงคอนเสิร์ต “รักไทยหัวใจ 4 ภาค” ในพื้นที่รับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพล ครอบครัว และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับชมการแสดง ซึ่งในงานได้เชิญศิลปินที่มีชื่อเสียง คุณพิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย ขวัญใจชาวร้อยเอ็ด และการแสดงดนตรีจากวงคลาสสิคแบนด์หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 27
              โดยในคอนเสิร์ต มีกำลังพลพร้อมครอบครัวและประชาชนทั่วไปตลอดจนชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าชมคอนเสิร์ตประมาณ 1,500 คน สร้างความสนุกสนานและความผ่อนคลายให้กับผู้เข้ารับชมคอนเสิร์ตเป็นอย่างดียิ่ง กิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค เกิดขึ้นจากดำริของผู้บัญชาการทหารบกที่กำหนดให้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในพื้นที่ค่ายทหารกองทัพภาคที่ 1-4 เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยทหารได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน
             ตลอดจนสร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ สำหรับการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีกำหนดจัดในห้วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่หน่วยทหาร รวมถึงชุมชนใกล้เคียงต่าง ๆ โดยจัดวงดนตรีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และอาจมีการเชิญชวนศิลปิน นักร้องที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ประกอบกับมีการสอดแทรกอุดมการณ์ความรักชาติ โดยมุ่งหวังให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและสำนึกในการรักชาติรักแผ่นดิน อีกทั้งยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!