ประจวบคีรีขันธ์-ไฟฟ้าประจวบฯจัดกิจกรรม”ประชารัฐ ร่วมใจ ลดไฟดับ”

ประจวบคีรีขันธ์-ไฟฟ้าประจวบฯจัดกิจกรรม”ประชารัฐ ร่วมใจ ลดไฟดับ”

ภาพ-ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

            วันที่ 19 มี.ค.66 นายสุรวุฒิ น้อยนิมิตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจวบฯ เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจวบฯได้จัดกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐ ร่วมใจ ลดไฟดับ ” ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่หมู่ 9 บ้านมะขามโพรง ต.เกาะหลัก จ.ประจวบฯ และองค์กรจิตอาสาภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กิ่งไม้สูงพาดทับสายไฟฟ้าที่อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ ทั้งยังเป็นการร่วมกันทำความสะอาดตัดลิบกิ่งไม้สูงบริเวณไหล่ทางตามแนวเขตเสาไฟฟ้าตลอดแนว ทำความสะอาดสายไฟฟ้าตรวจเช็คสายไฟที่ชำรุดบริเวณเสาไฟตลอดแนวป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 ที่ผ่านมา
             นายสุรวุฒิ น้อยนิมิตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจวบฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยการให้ความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดกรณีไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเป็นการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าให้สมบูรณ์ตลอด เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ตัดแต่งต้นไม้สูงที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ป้องกันการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา โดยทางการไฟฟ้าขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ที่ให้การร่วมมืออนุญาตให้การไฟฟ้าตัดแต่งต้นไม้สูงที่อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้ยื่นออกมาพาดทับสายไฟ เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอันเป็นสาเหตุไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง โดยกิจกรรมในรูปแบบนี้ได้เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรก และจะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ครบทุกหมู่บ้าน หากชุมชนใดเกิดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ให้ประสารการไฟฟ้าเข้ามาดูแลได้ตลอด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!