อุบลราชธานี-ตร. อบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร

อุบลราชธานี-ตร. อบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชานี

ตร.อุบลฯ อบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ เวลา 09.30 น. วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ โรงแรมกิจตรงวิลล์ ถนนสายเลี่ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน (อบรมครู ข.ไข่ ) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (ครู ข) โดยมี พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์ รอง ผบก.ฯ ปรก ภ.จว.อุบลราชธานี , ผู้แทนฝ่ายปกครอง , ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ , รพ.สต. , ศูนย์บริการสาธารณสุข , ผู้นำชุมชน , วิทยากรจากผู้เข้ารับการอบรม และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.อุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิด

          ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 252 นาย ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน มาจากสภ.ๆละ 4 นาย และแต่ละสภ.ก็จะมีผู้แทนจากฝ่ายต่างๆมาร่วมอบรม ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง 1 คน จนท.สาธารณสุข 1 คน ผู้นำชุมชน 1 คน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติการในชุมชนหรือหมู่บ้านของตน และเป็นการบูรณการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือ และความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนหรือหมู่บ้าน ในการป้องกัน แก้ไข และ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยมีวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน (ครู ก) ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน จากตำรวจภูธรภาค 3 มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!