ศรีสะเกษ-วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ศรีสะเกษ-วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

ขณะที่ ผอ.สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชื่นชมเป็นการจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่มาก เพื่อเป็นเกียรติเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆไปได้เป็นอย่างดีเยี่ยม เป็นตัวอย่างที่ดีงามมาก

              เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผอ.สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้นำคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดพิธีนี้ขึ้น โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 151 คน แยกเป็นระดับ ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) จำนวน 111 คน ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 40 คน
            ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนล้วนแต่งกายด้วยชุดครุยซึ่งเป็นชุดเอกลักษณ์ของวิทยาลัยแห่งนี้อย่างสวยงาม เป็นการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรอย่างยิ่งใหญ่มาก โดยหลังพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแล้ว บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองได้พากันนำเอาช่อดอกไม้มามอบแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตนเองอย่างมีความสุขมาก และมีข้อความจากใจพ่อแม่ว่า เธอคือ….ความหวังของวงศ์ตระกูล โดยมี นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสมยศ พันธ์มา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา คณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวง นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวนมากมาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ
            นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจไว้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรัก ความศรัทธา ในวิชาชีพ แผนกวิชา ครูและสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่กำลังศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาเกิดความมานะพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน ซึ่งการจัดพิธีครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือยิ่งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การจัดพิธีนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

            ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผอ.สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดี อย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นตัวบ่งบอกว่าการเรียนระดับอาชีวศึกษาประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เรียนสายอาชีพ ต้องขอบคุณทางวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาที่ได้จัดพิธีครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆไปได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้บริหารทั้งผู้ปกครอง ตลอดจนลูกศิษย์ทุกคนที่ให้ความสำคัญกับสถานศึกษาแห่งนี้ ซึ่งเดี๋ยวนี้วิชาชีพวิชาการเข้าถึงทุกที่ทุกทางหมดแล้ว การเรียนวิชาชีพทุกแผนกวิชา เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะสามารถนำเอาวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!