นครสวรรค์-นายก อบจ.ให้สัมภาษณ์นิด้า

นครสวรรค์-นายก อบจ.ให้สัมภาษณ์นิด้า

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย

         อาจารย์นิด้า ทำวิจัย อบจ. 4 ภาค 8 จังหวัดขอสัมภาษณ์ นายก อบจ. และทีมงาน ตอบแบบสอบถามเก็บข้อมูล รพสต. รวมถึงผู้ว่าเลือกตั้ง

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ. นครสวรรค์ นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข เลขานุการ อบจ.นครสวรรค์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะวิจัยจากสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย อาจารย์ ดร.สุรชัย พรหมพันธุ์ นายจิรวัฒน์ ศรีเรือง และนายณรงค์ ตั้งศรีชัย นายกสมาคมหมออนามัยจังหวัดนครสวรรค์
           การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทางคณะวิจัยได้มาติดตามและปรึกษาหารือการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามตามแบบสำรวจ เพื่อหารือถึงรูปแบบ ทิศทาง และแนวนโยบายในการอภิบาลระบบสุขภาพปฐมภูมิในระดับจังหวัด และแนวทางในการบริหาร/จัดการ รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง อบจ.นครสวรรค์ เป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ได้ให้ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ด้วย
            ในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล ได้มีการสอบถามถึงเรื่อง รพสต.ที่โอนย้ายมาอยู่ อบจ.ดีหรือไม่ มีการบริหารจัดการอย่างไร มีปัญหาอย่างไรบ้าง และต้องการเสนอขออะไรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีขึ้น รวมถึงด้านบุคลากร งบประมาณ มีปัญหาอย่างไรบ้าง และจากการกระจายอำนาจแบบนี้ เป็นผลดีหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไรในการเลือกตั้งผู้ว่า

             พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวว่า เรื่อง รพสต. ทุกอย่างดีอยู่แล้ว เราบริหารตามระบบเดิม เพียงเปลี่ยนมาใช้ระเบียบของ อบจ. และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมาเป็นประธานยุทธศาสตร์ ช่วยกำกับดูแล ด้านงบประมาณก็ได้รับจาก สปสช.ตามระบบเดิม ส่วนข้าราชการจะมีความก้าวหน้าขึ้น การให้บริการต่างๆก็มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง กระบวนการบริหารจัดการจะลดสั้นลง ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการกระจายอำนาจแบบนี้

             “ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าก็ต้องไปคิดกันว่า ถ้าอยากให้มีความเจริญ สะดวก รวดเร็ว ก็น่าจะมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกของประชาชน เพราะจะรู้จักพื้นที่ รู้ปัญหาของประชาชน จะแก้ปัญหา จะพัฒนาได้ตรงจุด อบจ.พร้อมรับทุกเรื่อง โอนบุคลากร งบประมาณรวมมาที่ อบจ.เลย ดีกว่าการกระจายไปยังส่วนราชการต่างๆ แล้วไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชน ผมพร้อมเสมอโอนมาได้เลย” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!