อุตรดิตถ์-พช.พิชัย จัดกิจกรรม

อุตรดิตถ์-พช.พิชัย จัดกิจกรรม

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ 

           เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่านหน้าวัดไร่อ้อย หมู่ที่ 6 ตำบลไร่อ้อย อ.พิชัยจ.อุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงษ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดเดินทางมาร่วมงานโดยมี นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย จ.ส.ต.ณรงค์​ สีสืบวงษ์​ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา​ชุมชน​ นายสมรักษ์​ ม่วงรักษ์​ ผญบ.ม.6​ ต.ไร่อ้อยพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านไร่อ้อย​ ม.6​ ให้การต้อนรับโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) เพื่อสนับสนุนจัดทำโปรแกรม เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Exhibition D – HOPE) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน รองรับการบริการนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่ รู้จักแก่ นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป โดยมีกิจกรรมจัดทำเอกสารแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มี ข้อมูลของชุมชนและผู้ประกอบการชุมชน (Champ) 10 ราย ประกอบด้วย ฐานแหนมไก่ รสเด็ด/ฐานเพลินๆกล้วยฉาบ/ฐานมาดูหมีบ้านเราเมาะ/ฐานโรงสีข้าวชุมชน/ฐานไข่เค็มรักษ์ แผ่นดิน/ ฐานปลาสัมกระชังปลา/ ฐานไม้หรรษา/ฐานชีวภัณ รักษ์โลก/ฐานเห็ดแขก และฐาน เค้กเปียกปูน และเพื่อดำเนินการเผยแพร่เอกสาร (Catalog) แจกจ่ายแก่ภาคี การกำหนดกิจกรรมพิธีปิดนิทรรศการเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 คน ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้สื่อข่าว นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ(D-HOPE) ในวันนี้ ได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน หลังจากเปิดกิจกรรมแล้วนายสุรศักดิ์ นอภ.พิชัย ประธานฯ นายสรุพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดและนาง บุณฑริกา พัฒนาการอำเภอพิชัย พร้อมคณะเดินเยี่ยมชมบูทสินค้าของกลุ่มต่างๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!