ประจวบคีรีขันธ์-กรมทางหลวงเตรียมขยายถนน 4 เลน สายบ้านหนองหิน-ด่านสิงขร

ประจวบคีรีขันธ์-กรมทางหลวงเตรียมขยายถนน 4 เลน สายบ้านหนองหิน-ด่านสิงขร

ภาพ/ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ 

              ประจวบกรมทางหลวงเตรียมขยายถนน 4 เลน สายบ้านหนองหิน-ด่านสิงขร เตรียมพร้อมรองรับการเปิดด่านถาวร และขยายตัวด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวไทย-เมียนมาร์ 

               วันที่ 15 มีนาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรม แอทที บูทีค บ้านคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายน้ำเพชร กิ่มสร้าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมเสวนาปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจ และออกแบบการสร้างถนนทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4373 สายบ้านหนองหิน-ด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบฯ ในรูปแบบปกติ และดำเนินการควบคู่กับการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายทินกร แพทย์รักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนายสมชาย ปี่แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ต่างๆ และตัวแทนชาวบ้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
                 ซึ่งการประชุมเสวนาดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 6 บ้านด่านสิงขร และหมู่ 9 บ้านหนองน้ำขาว ที่มีผลกระทบกับการก่อสร้างถนนทางหลวงขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลและความจำเป็น รวมถึงได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง เพื่อนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหานำไปสู่ผลการสรุปของโครงการ
                  ซึ่งโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4373 สายบ้านหนองหิน-ด่านสิงขร เป็นการรองรับการขยายตัวทางด้านการทองท่องเที่ยว และเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ระหว่างไทยเมียน-มาร์ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท ออโรส จำกัด บริษัท สแปนจำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ บริษัท เวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และรับฟังความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะรูปแบบทางเลือกของโครงการที่เหมาะสม จากประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
                    นายน้ำเพชร กิ่มสร้าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า **โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4373 สายบ้านหนองหิน-ด่านสิงขรในวันนี้เป็นการสัมมนาครั้งที่ 1 ซึ่งจะมีขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ภายในปีนี้คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุป และสามารถเริ่มโครงการก่อสร้างได้ภายในต้นปี พ.ศ.2567 โดยจะมีการเวนคืนที่ดินจากประชาชนตามเส้นทางของโครงการ ข้างละ 30 เมตร รวมเป็น 60 เมตร ระยะทางยาว 13 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬไปจนถึงด่านสิงขร สืบเนื่องจากในสมัยก่อนบริเวณด่านสิงขรเป็นเส้นทางที่พ่อค้าแม่ค้าและนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย และจุดนี้ยังเป็นส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 4373 เป็นทางหลวงเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ไปสู่ด่านสิงขรและประเทศพม่า ปัจจุบันแนวเส้นทางมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการขยายช่องทางการจราจรเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ทางและเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดด่านถาวร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการขนถ่ายสินค้า ระหว่างประเทศในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!