ประจวบคีรีขันธ์-กกต.ชี้! ผู้ลงสมัครห้ามจ้างโฆษณาทางสื่อวิทยุ เว้นแต่ กกต.สนับสนุน

ประจวบคีรีขันธ์-กกต.ชี้! ผู้ลงสมัครห้ามจ้างโฆษณาทางสื่อวิทยุ เว้นแต่ กกต.สนับสนุน

ภาพ/ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ  

 กกต.ชี้! ผู้ลงสมัครห้ามจ้างโฆษณาทางสื่อวิทยุ เว้นแต่ กกต.สนับสนุน และห้ามเปลี่ยนตัวเว้นแต่เสียชีวิตเท่านั้น

             วันที่ 13 มีนาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสโมสรคนสื่อฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและข้อห้ามต่างๆของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ที่ใกล้จะมาถึง ให้กับสื่อมวลชนส่งถึงพี่น้องประชาชน และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางสาว นลิน มาคเชนทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบจัดขึ้นร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพียง

โดยมีวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) เป็นการทั่วไปปี พ.ศ.2566 และข้อห้ามต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบ นำโดยนายศักดิ์ชัย เลิศกิตติวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดประจวบฯ นายธนะชัย ขวัญเดช หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง กกต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              โดยในที่ประชุมทางด้าน กกต.ได้ชี้แจงกฎข้อห้ามต่างๆ อาทิเช่น ห้ามประชาชนมีการย้ายทะเบียนบ้านโดยที่ไม่ได้อยู่อาศัยจริงเด็ดขาด เว้นแต่มีข้อยกเว้นบางประการ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่สมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้เว้นแต่เสียชีวิตเท่านั้น ห้ามจ้างโฆษณาทางสื่อวิทยุ ทีวี เว้นแต่ได้รับการสนับสนุนจาก กกต.ห้ามมีการจัดเลี้ยง ห้ามมีดนตรี ให้มีผู้ช่วยหาเสียงได้แค่ 20 คน และห้ามต่างด้าวช่วยผู้สมัครหาเสียง ห้ามผู้ใดโพสต์ช่วยหาเสียงหลังเวลา 18.00 น.ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน ห้ามมิให้ถ่ายภาพบัตรที่กาลงคะแนนโชว์เพื่อน แต่สามารถถ่ายภาพบรรยากาศสถานที่เลือกตั้งได้ ห้ามขาย จำหน่าย จ่าย แจก หรือจัดเลี้ยง หลัง 18.00 น.ก่อนวันเลือกตั้งจนถึง 18.00 น.หลังวันเลือกตั้ง เป็นต้น ฯลฯ
                ด้านนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ประธานได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน ที่สละเวลามาเข้าร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารในวันนี้ และขอความร่วมมือช่วยสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และเข้าใจด้วย ในส่วนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนสามารถทำข่าวการเลือกตั้งตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ได้ตามปกติ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!