ชลบุรี-รองนายก อบต แสมสาร ลงตรวจ รีสอร์ท ว่ายังเปิดให้บริการหรือไม่ พบปิดให้บริการ

ชลบุรี-รองนายก อบต แสมสาร ลงตรวจ รีสอร์ท ว่ายังเปิดให้บริการหรือไม่ พบปิดให้บริการ

ภาพ-ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี

            จากกรณี ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้มีการก่อสร้างรีสอร์ตแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภายในช่องแสมสารได้โดยรอบ จำนวน 6 หลัง แต่ละหลังมีสระน้ำ และมีการโปรโมทย์ประชาสัมพันธ์ คิดค่าเช่าห้องละ 15,000 – 18,000 บาท ภายใน ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

       ล่าสุดทางด้าน นายอัครเศรษฐ รักษ์สกุลสงสัย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ได้เดินทางมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่รีสอร์ท ว่ายังเปิดบริการอยู่หรือไม่ ซึ่งพบว่าประตูด้านหน้ารีสอร์ทปิด โดยพบว่าภายในรีสอร์ทนั้นเงียบเหงา ปิดให้บริการ ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ มีเพียงพนักงานที่กำลังทำกระดาษมาที่ที่หน้า ออฟฟิศ ว่า ปิดปรับปรุง ซึ่งล่าสุดทางกองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ทำหนังสือทางนายก อบต.แสมสาร  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และขอความร่วมมือกำกับดูแลการปลูกสร้าง ที่ราชพัสดุ และเขตปลอดภัยในราชการทหาร พื้นที่ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยระบุว่า นางสาวรมณี โจว ได้ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่บริเวณ แปลงหมายเลข ทะเบียนที่ ชบ.481  ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ (ใช้ในราชการกองทัพเรือ) ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2479 และอยู่ในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร แห่งกองทัพเรือ ในท้องที่ อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2536
           และมีข่าวทางสื่อโซเซียลมีประชาชนได้สร้างรีสอร์ทบนเขาแสมสาร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 11.00 น.ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เข้าไปตรวจสอบพบว่า นางสาวรมณี โจว ได้ชื่อประกอบการว่า STAR OVER SEA เพื่อประกอบการเป็นรีสอร์ท ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาต และ ทางราชการยังไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างจากกองทัพเรือ จึงได้มีคำสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ และให้ระงับการโฆษณาจากสื่อโซเชียล จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารตรวจสอบความถูกต้องว่ามีการขออนุญาตหรือไม่ อย่างไร หากมีการ ขออนุญาต ฐานทัพเรือสัตหีบประสงค์จะขอคัดถ่ายสำเนาดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบล แสมสารซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบดูแลรับผิดชอบในการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กำกับดูแลให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ กฎหมายที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดต่อไป 

          สำหรับหลักเกณฑ์ในการจับจองที่ดินทรงสงวน ตรมประกาศของกองทัพเรือ เรื่องหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามราชกิจจานุเบกขาเล่ม 131 ตอน 2 ง หน้า 28 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 นั้นระบุว่า ราษฎรที่ขออนุญาตจับจองจะต้องเป็นคนไทย หรือถ้าเป็นนิติบุคคลต้องเป็นคนไทยถือหุ้นใหญ่ ที่ดินที่ยื่นขออนุญาตต้องไม่เป็นที่ราชพัสดุ ที่หวงห้าม ที่สาธารณะประโยชน์  ไม่เป็นที่ภูเขา พื้นที่ราดชันเกิน ร้อยละ 35

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!