เพชรบุรี-จัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาฯ “ยลศิลป์ ถิ่นอาหาร ย่านต้นม่วง” ชูภูมิปัญญาอาหารคาวหวาน ศิลปวัฒนธรรมงานสกุลช่างเมืองเพชร

เพชรบุรี-จัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาฯ “ยลศิลป์ ถิ่นอาหาร ย่านต้นม่วง” ชูภูมิปัญญาอาหารคาวหวาน ศิลปวัฒนธรรมงานสกุลช่างเมืองเพชร

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

            เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ถนนเลียบคลองชลประทานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี และเครือข่ายวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง จัดงาน ตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี “ยลศิลป์ ถิ่นอาหาร ย่านต้นม่วง” โดยมี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน นางฉวีวรรณ จันทรางกูร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี น.ส.คนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นม่วง พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ
            นางฉวีวรรณ จันทรางกูร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี กล่าวว่า อำเภอเมืองเพชรบุรีมีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารพื้นบ้าน งานสกุลช่างเมืองเพชรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่บรรพบุรุษ ภูมิปัญญาชาวบ้านได้สืบสาน และถ่ายทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสาย จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สร้างความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจให้กับคนเมืองเพชรบุรี ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวจึงได้จัดโครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี
            โดยครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า “ยลศิลป์ ถิ่นอาหาร ย่านต้นม่วง” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ผลงานด้านต่าง ๆ ของภูมิปัญญาในชุมชนพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านอาหารคาวหวาน งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรี รวมถึงศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ กำหนดจัดงานในวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566 ณ บริเวณถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงิน 200,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมตำบลต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครูช่างเมืองเพชรบุรี โรงเรียนสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ให้กับสนับสนุน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!