ร้อยเอ็ด-จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 86 ปี 66 พรรษา แด่พระพรหมวชิรโสภณ

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 86 ปี 66 พรรษา แด่พระพรหมวชิรโสภณ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่วัดบึงพระลานชัย พระอารมหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทานถวายแด่ พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวง เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 86 ปี 66 พรรษา โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี
               โดยในพิธี ประกอบด้วย ประธานจุดเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพ น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว ผ้าไตร และไทยธรรมพระราชทาน แด่พระพรหมวชิรโสภณ เป็นอันเสร็จพิธี พร้อมทอดผ้าป่า “ทุนนิธิวัดบึงพระลานชัย” จำนวน 2,560 กอง กองละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศาสนศึกษาพระภิกษุสามเณร วัดบึงพระลานชัย รวมถึงค่าภัตตาหาร น้ำประปา-ไฟฟ้า
                ทั้งนี้ ในช่วงเช้าเได้มีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โดยมีพระเกจิชื่อดังในภาคอีสาน ร่วมถวายมุทิตา สักการะ แด่พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวง ซึ่งมีลูกศิษย์ที่มีจิตศรัทธาทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด ในจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมตักบาตรอย่างเนืองแน่น
                 พระพรหมวชิรโสภณ มีนามเดิมว่า ศรีจันทร์ ลาวะลี เกิดวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2480 ณ บ้านหนองหน่อง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2495 ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี เจ้าอธิการอำ (พระครูจันทรังษีสุกิจ) วัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นภิกษุ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง โดยมี พระครูคุณสารพินิจ (แก้ว อุปติสฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ จบการศึกษานักธรรมชั้นเอก ได้รับเกียรติคุณถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งปัจจุบัน มีสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง และดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง โดยเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย และเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความเคารพนับถือ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!