ศรีสะเกษ-แห่พระเวสสันดรออกจากป่า

ศรีสะเกษ-แห่พระเวสสันดรออกจากป่า

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

พระครูธรรมธรสมพลนำชาวบ้านสวนป่าขุนหาญแห่พระเวสสันดรออกจากป่าอย่างยิ่งใหญ่ มีชาวบ้านทำต้นเงินจำนวนมากมาถวายที่พักสงฆ์เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญที่กำลังทำการก่อสร้าง

              เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณกลางป่าริมหนองน้ำสาธารณประโยชน์บ้านสวนป่า ขุนหาญ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระครูธรรมธร สมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ได้นำคณะสงฆ์และชาวบ้านสวนป่าขุนหาญ ประกอบพิธีเชิญพระเวสสันดรกลับคืนสู่พระนคร มีผู้นำหมู่บ้านนำชาวบ้านแต่งกายอย่างสวยงาม พากันหาบสิ่งของที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรมาร่วมพิธีจำนวนมาก โดยหลังจากที่ได้ประกอบพิธีเชิญพระเวสสันดรออกจากป่าแล้ว ชาวบ้านสวนป่าขุนหาญ ได้จัดขบวนแห่พระอุปคุตและพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่สวยงามมากเดินเท้ามุ่งหน้าไปยังที่พักสงฆ์สวนป่าขุนหาญ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 3 กม.
              มีชาวบ้านสวนป่าขุนหาญและหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมขบวนแห่และร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านที่มีบ้านพักตามเส้นทางที่ขบวนแห่เดินผ่าน จะนำเอาสิ่งของรวมทั้งเงินสด มาบริจาคทานให้กับชูชกและกัณหาชาลี เพื่อเป็นการร่วมทำบุญด้วย เมื่อขบวนแห่มาถึงที่พักสงฆ์สวนป่าขุนหาญแล้ว มีการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับพระเวสสันดร เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีชาวบ้านสวนป่าขุนหาญและชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงพากันทำต้นเงินจำนวนมาก มาร่วมพิธีทำบุญผะเหวดในครั้งนี้ และมีผู้ใจบุญมาทำโรงทานเพื่อเลี้ยงผู้มาร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย      
                 พระครูธรรมธร สมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เวสสันดรชาดก คือชาดกหรือประมวลพระพุทธพจน์เกี่ยวกับการบำเพ็ญทานบารมีของพระพุทธเจ้าสมัยที่ พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ เป็นแบบอย่างการให้ทานของชาวพุทธที่สำคัญที่สุด อิทธิพลของเวสสันดรชาดกต่อการนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทยทำให้เกิดมีบุญพระเวสสันดร ในภาคอีสาน เรียกว่า “บุญผะเหวด” บุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ คืองานมหากุศลเป็นงานหนึ่งที่อยู่ ในฮีตสิบสอง ซึ่งจัดในเดือนสี่ตามปฎิทินจันทรคติ การจัดงานนั้นทำขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญและการสละ ความเห็นแก่ตัวตามชาดกเรื่องพระเวสสันดรชาดก ดังนั้น ชาวไทยอีสานแต่โบราณจึงถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลาย พึงสนใจร่วมกระทำบุญบำเพ็ญบารมี และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา
                 พระครูธรรมธร สมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า อาตมาภาพได้มาร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวบ้านสวนป่าขุนหาญ ทำการพัฒนาที่พักสงฆ์สวนป่าขุนหาญให้เป็นที่พักสงฆ์ที่เหมาะกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และให้เป็นที่สำหรับการปฏิบัติธรรมของชาวบ้านสวนป่าขุนหาญและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งการจัดบุญผะเหวดแห่พระเวสสันดรออกจากป่าเข้าเมืองนี้ เป็นการจัดพิธีขึ้นเป็นครั้งแรกของที่พักสงฆ์แห่งนี้ ปรากฏว่า ได้เห็นถึงพลังความสามัคคีของผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านสวนป่าขุนหาญ ที่ได้มาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงมาก พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำต้นเงินเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาการเปรียญที่กำลังทำการก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จ อาจมาภาพจึงขอเชิญชวนชาวพุทธทุกคนทุกหมู่บ้านที่มีวัดในหมู่บ้าน ขอให้ร่วมกันทำบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เพราะถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่มาก อาตมาภาพขอให้พุทธศาสนิกชนทุกคนที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ จงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าใคร คิดหวังสิ่งใดจงสมดังปรารถนาทุกประการเทอญ ขอเจริญพร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!