อยุธยา-สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 66

อยุธยา-สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 66

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

              เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2566 ณ The Hall B และห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
             โดยมี นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และเครือข่ายด้านความปลอดภัย ร่วมให้การต้อนรับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!