เพชรบุรี-นายอำเภอท่ายางใจป้ำ..!!ตั้งรางวัลนำจับ 10,000 บาท แจ้งเบาะแสจับกุมผู้กระทำความผิดจุดไฟเผาป่า

เพชรบุรี-นายอำเภอท่ายางใจป้ำ..!!ตั้งรางวัลนำจับ 10,000 บาท แจ้งเบาะแสจับกุมผู้กระทำความผิดจุดไฟเผาป่า

ภาพ-ข่าว-สุรพล นาคนคร

ตั้งรางวัลนำจับสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจับกุมผู้กระทำความผิดจุดไฟเผาป่าในทุกพื้นที่ทุกประเภท หนึ่งหมื่นบาท นายอำเภอท่ายางใจป้ำกระตุ้นให้มีการแจ้งเบาะแส

              จากสถานการณ์ไฟป่าในช่วงฤดูแล้งปีนี้ค่อนข้างรุนแรง และเกิดขึ้นบ่อยทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และน้ำมือของมนุษย์ที่ลักลอบจุดไฟเผาตอซังต่างๆจนทำให้เกิดไฟลุกลามในพื้นที่ป่าและเกษตรกรรมหลายแห่ง ล่าสุด นายจงรักษ์ เพชรเสน นายอำเภอท่ายางได้ออกประกาศอำเภอท่ายาง เรื่อง การจุดไฟเผาป่าในพื้นที่อำเภอท่ายาง ตั้งเงินรางวัลนำจับ หนึ่งหมื่นบาทให้กับผู้แจ้งเบาะแสจนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ผ่านช่องทางต่างๆ สร้างความฮือฮาในการเอาจริงจังต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก โดยประกาศของ นายจงรักษ์ เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง ฉบับดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
               ประกาศอำเภอท่ายาง เรื่อง การจุดไฟเผาป่าในพื้นที่อำเภอท่ายาง ด้วยในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐต้องต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าระงับไฟป่าเป็นจำนวนมากสาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาเพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม ส่งผลให้ไฟลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็น ไฟป่า
               อำเภอท่ายาง พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า ซึ่งการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามในพื้นที่ป่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่า อำเภอท่ายางจึงตั้งรางวัลนำจับสำหรับบุคคลทั่วไปที่แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ทุกประเภท ในท้องที่อำเภอท่ายาง และคดีผ่านชั้นพนักงานสอบสวน เป็นเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โดยแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางดังนี้ 1. หมายเลชโทรศัพท์ ๐๓๒ ๔๖๑๓๗๕ (ในช่วงเวลาราชการ) 2. หมายเลขโทรศัพท์ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ดังนี้ 2.1 นายอำเภอท่ายาง เบอร์โทรศัพท์ 081-8673431 เบอร์โทรศัพท์ 092-280-1612  2.3 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เบอร์โทรศัพท์ 084-179-5428 2.4 ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เบอร์โทรศัพท์ 063-901-7580 3. ผ่านช่องทางไลน์ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!