ปทุมธานี-กรมทางหลวงเพิ่มประสิทธิภาพ รับฟังเสียงร่วมกันพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ปทุมธานี-กรมทางหลวงเพิ่มประสิทธิภาพ รับฟังเสียงร่วมกันพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

               วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3309 ช่วงศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-บางพูน เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของโครงการฯ จากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมทางหลวงหมายเลข 3309 ช่วง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-บางพูน เป็นทางหลวงสายสำคัญเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
             ดังนั้น กรมทางหลวง จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของถนนสายนี้ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท วิชชากร จำกัด บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด และบริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด ให้ดำเนินงานสำรวจและออกแบบ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานรวม 450 วัน เพื่อปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3309 ช่วงศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-บ.บางพูน ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและปริมาณจราจรในอนาคต ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรองรับปริมาณการขนส่ง และโลจิสติกส์ ที่จะช่วยส่งเสริมการเดินทางทั้งด้านขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ นำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างยั่งยืน

              สำหรับพื้นที่การศึกษาของโครงการฯ มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 3309 ประมาณ กม.21+800 และสิ้นสุดโครงการที่แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 346 (ถนนรังสิต-ปทุมธานี) ประมาณ กม.38+558 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวมประมาณ 16.80 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ศึกษาคลอบคลุมระยะ 500 เมตร พาดผ่านพื้นที่ ใน 2 จังหวัด 3 อำเภอ 13 ตำบล ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร ต.เชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี อ.สามโคก ต.เชียงรากน้อย ต.บางกระบือ ต.คลองควาย ต.บ้านงิ้ว ต.บ้านปทุม ต.กระแชง ต.สามโคก และ ต.เชียงรากใหญ่ อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านกระแชง ต.บางพูด ต.สวนพริกไทย และ ต.บ้านกลาง
             ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม กรมทางหลวง จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน นำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.ทางแยกบางไทร-บางพูน.com และเฟซบุ๊ก ทางแยกบางไทร-บางพูน หรือไลน์แอด @ทางแยกบางไทร-บางพูน (มี@นำ)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!