นครสวรรค์-อบจ.แลกเปลี่ยนแนวความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ-สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏฯ

นครสวรรค์-อบจ.แลกเปลี่ยนแนวความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ-สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏฯ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยสิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.คุณากร กรสิงห์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณาจารย์คณะทำงาน ในการเข้าพบนายก อบจ. ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความรู้ กระบวนการทำงาน มุมมอง ทัศนคติ และประสบการณ์ ในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ ระหว่างชุมชนวิชาการ และผู้ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อการบริหารจัดการภาครัฐ
            นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “เราเป็นผู้ปฏิบัติที่ทำงานอิงวิชาการ ส่วนทางมหาวิทยาลัยเป็นส่วนวิชาการ การที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และแนวทางการบริหารจัดการ เรื่องกระบวนการทำงานนั้น ผมยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของสาธารณชน ผมเป็นคนกำหนดประเด็น ให้โจทย์ไปคิด ลูกน้องช่วยกันคิด โดยใช้หลักคิดในภาพรวมการบริหารจัดการท้องถิ่น ที่นำไปสู่เป้าหมายของ อบจ.”

          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า เนื่องด้วยที่ผ่านมา นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นผู้ที่มีหลักคิดในการทำงานและการบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ อบจ.อาสาพากลับบ้าน และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้กล่าวเชิญนายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการภาครัฐ” ในโอกาสต่อไปด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!