นครสวรรค์-นายก อบจ.นำคณะ อบจ.พิษณุโลก ดูงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง

นครสวรรค์-นายก อบจ.นำคณะ อบจ.พิษณุโลก ดูงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสรรค์ มอบหมายให้นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ นายอนุพันธ์ เนียมสกุล ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์” ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ นำเสนอข้อมูล แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
           นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “สำหรับงานยุทธศาสตร์ด้านน้ำเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่เราต้องเร่งดำเนินการ เพราะพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์เวลาประสบภัยแล้ง จะใช้ระยะเวลานาน และพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดนครสวรรค์นั้นไม่มีแม่น้ำสายหลัก ส่งผลให้ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค ทาง อบจ.นครสวรรค์ จึงเร่งป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งให้แก่ชาวบ้าน”
           ด้าน นายอนุพันธ์ กล่าวว่า “ สำหรับเหตุผลที่ต้องมาศึกษาดูงานที่ อบจ.นครสวรรค์ เนื่องจาก อบจ.นครสวรรค์ มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมายาวนานพอสมควร ได้พบเจอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการเจาะบ่อมาหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงเครื่องจักรที่ใช้ขุดเจาะบ่อ และเครื่องอัดอากาศที่เหมือนกับ อบจ.พิษณุโลก ที่ใช้งานอยู่ อีกทั้ง อบจ.นครสวรรค์ ทำการเจาะบ่อบาดาลแล้วพบน้ำเกือบทุกบ่อ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มีความรู้ มีความสามารถในการสำรวจ กำหนดจุดเจาะที่แม่นยำ ด้วยการประสบการณ์และการใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกวิธี และด้วยลักษณะภูมิประเทศ ของ จ. นครสวรรค์และ จ.พิษณุโลก ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อาจจะพบปัญหาและอุปสรรคใกล้เคียงกันหรือคล้ายกัน”
           ต่อจากนั้นใน เวลา 13.00 น. พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ ได้นำคณะฯ เข้าศึกษาดูงานการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ปฏิบัติงาน บนพื้นดินของนางราตรี สอนพร บ้านเลขที่138/8 หมู่ 11 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสมบูรณ์ ใจสำริด นายก อบต.วังมหากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประกอบอาหารพื้นบ้านจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องจักรชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่งประกอบด้วยด้วยรถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่มีศักยภาพขุดเจาะบ่อที่ความลึกไม่น้อยกว่า 300 เมตร รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศแรงดันไม่น้อยกว่า 25 บาร์ และรถบรรทุกน้ำ เข้าปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 10 มีนาคม 2566 นี้
           โดยนายก อบจ.นครสวรรค์ ได้กล่าวถึงสภาพพื้นที่ที่ทำการเจาะบ่อบาดาลแต่ละแห่ง ว่ามีความยากง่ายแตกต่างกัน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าตะโก ซึ่งเป็นพื้นที่สูง เจาะได้น้อย จำเป็นต้องใช้รถที่มีแรงดันสูงจึงสามารถเจาะได้ ซึ่งในการขุดเจาะครั้งนี้ จึงได้ใช้เครื่องเจาะชุดใหม่ที่ทาง อบจ.นครสวรรค์สั่งซื้อมา ที่สามารถเจาะบ่อด้วยความลึกไม่น้อยกว่า 300 เมตร เพื่อเสริมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ประชาชนเพื่อการใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การอุปโภคและบริโภค การเกษตร และการรักษานิเวศน์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!