ศรีสะเกษ-ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

ศรีสะเกษ-ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

ภาพ/ข่าว: ศิริเกษ หมายสุข 

         ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ เพื่อให้บริการการขออนุญาตด้านสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ร้านนวด และ สปา

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารส่งเสริมสุขภาพชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One stop service center : OSSC) ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ ได้จัดพิธีนี้ขึ้น หลังจากการประกอบพิธีเปิดและได้เยี่ยมชมภายในศูนย์แล้ว นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ได้ไปเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการรับตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงเพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นพ.พิเชฏฐ์ จงเจริญ รอง นพ.สสจ.ศรีสะเกษ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผอ.รพ.กันทรลักษ์ ผอ.รพ.ชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หน.กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีและให้การต้อนรับ
            นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ศูนย์บริการแห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์ราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชนได้ 3 งานหลัก คือ ด้านที่ 1 คือ งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดย OSSC เป็นหน่วยงานให้บริการการขออนุญาตด้านสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และสถานประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ และบริการสุขภาพ ได้แก่ สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ร้านนวด และ สปา เป็นต้น ให้บริการรูปแบบ One Stop Service หรือ การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้านที่ 2 คือ งานบริการข่าวสารต่างๆ ของภาครัฐ ในทุกช่องทางที่เรามี ปัจจุบันก็จะเน้นช่องทางการเข้าถึงด้วยระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น Line official, Fanpage, Website เป็นต้น ด้านที่ 3 คือ งานด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สสจ.ศรีสะเกษ

           นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า หาก OSSC แห่งนี้สามารถพัฒนาผ่านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government EasyContact Center หรือ GECC ได้ ตนเห็นว่าประชาชน จ.ศรีสะเกษจะได้รับประโยชน์มาก เนื่องจากผู้ประกอบการใน จ.ศรีสะเกษที่มีความประสงค์ที่จะมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านสุขภาพ ก็จะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์รวมถึงได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการรับบริการและเกิดเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป จนสามารถเพิ่มจำนวนผู้มารับบริการได้มากขึ้น เกิดสถานที่ผลิตและบริการด้านสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ขยายผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของ จ.ศรีสะเกษเติบโตขึ้นได้ต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!