อุบลราชธานี-นอภ.นาตาล สั่ง ปลัดอำเภอ สมาชิก อส. ตรวจค้นสิ่งผิดกฏหมายตามตลาดนัดชายแดน

อุบลราชธานี-นอภ.นาตาล สั่ง ปลัดอำเภอ สมาชิก อส. ตรวจค้นสิ่งผิดกฏหมายตามตลาดนัดชายแดน

ภาพ/ข่าว: ศูนย์ข่าวเฉพาะกกิจจังหวัดอุบลราชธานี 

นอภ.นาตาล สั่ง ปลัดอำเภอ สมาชิก อส. ตรวจค้นสิ่งผิดกฏหมายตามตลาดนัดชายแดน

            เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 06.00 น. นายกองตรีอุบล พีระพรปัญญา ผบ.ร้อย อส.อ.นาตาล ที่ 23 / นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี สั่งการให้ นายหมวดเอกอาทิตย์ ภูละครผช.ผบ.ร้อย อส.อ นาตาลที่23 นำกำลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.นาตาลที่ 23 และ เจ้าหน้าที่ทหาร ทพ.2305 ร่วมกันตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายจากประชาชน สปป.ลาว ที่นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง มาแลกเปลี่ยนซื้อ-ขายสินค้า ที่บริเวณตลาดนัดชายแดนบ้านปากแซง หมู่ 3 ตำบล พะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลจากการปฏิบัติตรวจประชาชน สปป.ลาว 157 คน แยกเป็นชาย 42 คน หญิง 115 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

            นายกองตรีอุบล พีระพรปัญญา ผบ.ร้อย อส.อ.นาตาล ที่ 23 / นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ อำเภอนาตาล เป็นอำเภอชายแดน ไทย-สปป.ลาว จึงได้ทำการป้องกัน ปราบปราม รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ โดยได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยข้างเคียงปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาในประเทศอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง หากพี่น้องประชาชนพบเห็นเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ฝ่ายปกครองอำเภอนาตาล หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่สถานีตำรวจใกล้บ้านได้ทันที

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!