ประจวบคีรีขันธ์-กองบิน 5 จัดหน่วยมิตรประชา บริการประชาชนบ้านเนินแก้ว ตัดผม ตรวจรักษาโรค และสร้างความบันเทิง

ประจวบคีรีขันธ์-กองบิน 5 จัดหน่วยมิตรประชา บริการประชาชนบ้านเนินแก้ว ตัดผม ตรวจรักษาโรค และสร้างความบันเทิง

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

             วันที่ 9 มีนาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน 5 พร้อมด้วย นางฐานุตา พู่ทรงชัย ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 5 นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการพลเรือนทหารอากาศ หน่วยแพทย์โรงพยาบาลกองบิน 5 จัดกิจกรรมออกหน่วยมิตรประชาบริการประชาชน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่บริเวณโรงเรียนบ้านเนินแก้ววิทยาคาร หมู่ 5 บ้านหนองเสือ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ชมรมจิตอาสาบาร์เบอร์ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม ให้บริการตัดผมฟรีกับนักเรียนและชาวบ้านชาย-หญิงในหมู่บ้าน มีชมรมอาสานันทนาการเข้าร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ
              โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย การเล่นแสดงดนตรีสร้างความบันเทิงให้กับบุคลากรครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้องรำเต้นอย่างสนุกสนาน การให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด การให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด 19 กิจกรรมสร้างเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน พร้อมทั้งบริการตรวจรักษาโรคและให้คำปรึกษาฟรีแก่นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ โอกาสนี้ยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นน้ำดื่ม ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การกีฬา มอบเงินสนับสนุนทุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน แจกขนม เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและไอศครีม อีกด้วย
               นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน 5 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมออกหน่วยมิตรประชาในวันนี้ จัดขึ้นตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศที่ต้องการให้กองบิน 5 ได้มีโอกาสมาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ดังคำกล่าวของผู้บัญชาการทหารอากาศที่ว่า “กองทัพอากาศ เคียงข้างประชาชน” ดังนั้น กองบิน 5 จึงได้จัดบุคลากรเจ้าหน้าที่และทรัพยากรต่างๆมาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งในส่วนการตรวจรักษาโรค การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การตัดแต่งทรงผม การให้ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด 19 กิจกรรมเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นต้น
               นางเรวดี สุทธิสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินแก้ววิทยาคาร เปิดเผยความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางกองบิน 5 และผู้ใจบุญเข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในวันนี้ เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้อยู่ห่างไกลความเจริญห่างจากตัวเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร อยู่ใกล้กับชายแดนไทย-เมียนมาร์ มีนักเรียน จำนวน 65 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6 มีข้าราชการครู 2 คน และ ลูกจ้างชั่วคราวอีก 2 คน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย จำนวน 43 คน ที่เป็นกะเหรี่ยง มอญ พม่า และมีเด็กนักเรียนที่เป็นคนไทย 22 คน โดยในวันนี้เด็กๆดีใจและมีความสุขมากเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครเข้ามาจัดกิจกรรมนันทนาการในลักษณะเล่นดนตรีร้องรำทำเพลงแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเข้ามาทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษาเท่านั้น ซึ่งในวันนี้เด็กๆมีความสุขมาก นางเรวดี กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!