อุบลราชธานี-ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด..!! ป้องกัน PM2.5 และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน

อุบลราชธานี-ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด..!! ป้องกัน PM2.5 และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2566 จากการติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 ) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่ามีจุดความร้อน (HOT SPOTS) เพิ่มมากขึ้น โดยเกิดขึ้นในพื้นที่ จำนวน 423จุด แยกเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 188 จุดพื้นที่ เขต สปก.44 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 103 จุด พื้นที่ริมทาง 1 จุด พื้นที่เกษตร 55 จุด และพื้นที่ ชุมชน 32 จุด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการ และเน้นย้ำให้ประชาชนมีจิตสำนึก สร้างความตระหนัก ถึงอันตรายจากการเผา และสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงอันตรายจากการเผา กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ให้งดการเผาทุกกรณี ระหว่างวันที่ 8-31 มีนาคม 2566

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!