ราชบุรี-ทหารช่าง เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ

ราชบุรี-ทหารช่าง เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ )

           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 9 มี.ค.66 กรมการทหารช่าง ทำพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ โดยมี พลตรี สิรภพ ศุภวานิช รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานเปิดโครงการ ที่อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี , ว่าที่ร.ต. พงษ์อนัน เปลี่ยนนอก ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยอาจารย์วิทยากรหลักสูตร และผู้บังคับบัญชาของกรมการทหารช่าง และกองพลทหารช่าง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
           สำหรับโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ ในครั้งนี้ เกิดความจากความร่วมมือ และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ เมื่อวันพุธที่ 15 ก.พ.66 ที่ผ่านมา ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี , วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี , โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และกรมการทหารช่าง การฝึกอบรมวิชาชีพในครั้งนี้ เพื่อให้ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ ร่วมถึงการได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถสำหรับใช้ในการสมัครงาน หรือนำไปประกอบอาชีพส่วนตัว การดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ มีทั้งหมด 11 หลักสูตร
             ประกอบด้วย หลักสูตรช่างสีอาคาร , หลักสูตรไฟฟ้าภายในอาคาร , หลักสูตรการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ ใช้โซล่าร์เซล , หลักสูตรงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น , หลักสูตรงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ , หลักสูตรงานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ , หลักสูตรงานซ่อมสีรถยนต์เบื้องต้น , หลักสูตรงานออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา , หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop , หลักสูตรงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัว และหลักสูตรตัดผมชายเบื้องต้น มีทหารกองประจำการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 351 นาย ซึ่งรุ่นที่ 1 เริ่มการฝึกอบรม ในวันที่ 13 มี.ค. ถึงวันที่ 5 เม.ย.66 มีทหารกองประจำการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 189 นาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!