ร้อยเอ็ด-จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช อีสานตอนบน ฉลองครบรอบ 50 ปี ของกรมวิชาการเกษตร

ร้อยเอ็ด-จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช อีสานตอนบน ฉลองครบรอบ 50 ปี ของกรมวิชาการเกษตร

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้แนวคิด วิชาการนำ นวัตรกรรม เสริม เพิ่มรายได้การผลิตพืช ฉลองครบรอบ 50 ปี ของกรมวิชาการเกษตร โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร เข้าร่วม ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
           กิจกรรม ประกอบด้วยการมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฉีดพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยใช้อากาศยาน และชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกร พร้อมจัดนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการจับคู่ธุรกิจการผลิตพืชเพื่อการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึงวัน ที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
            ภายในงานมีกิจกรรม ปฐมฤกษ์ สร้างคนบินโดรน เพื่อการเกษตร รุ่นแรกของประเทศไทย ที่จะลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรมีความสนใจใช้โดรนทางการเกษตรมากขึ้น หากใช้ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะการนำไปใช้กับการพ่นวัตถุอันตราย จึงต้องมีการควบคุมการใช้วัตถุอันตราย ให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ในการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและผู้สนใจให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจรรยาบรรณที่ดี เพื่อก่อประโยชน์ต่อสังคม ในการใช้รับจ้างในการพ่นและวัตถุอันตรายด้วยอากาศยานไร้คนขับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!