นครนายก-จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีให้มีความเข้มแข็ง

นครนายก-จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีให้มีความเข้มแข็ง

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่/

          คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีให้มีความเข้มแข็ง

            ที่โรงแรมจันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีฯ และเปิดงานวันสตรีสากล จังหวัดนครนายก ประจำปี 2566 โดยมีนางธัญธารีย์ จารุจิตติวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานฯ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรเครือข่ายสตรี ชุมชนและสังคม ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีให้เกิดความเข้มแข็ง ส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศภายใต้ “สตรียุค 5G “ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม “สตรีในดวงใจ” การมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน” อำเภอละ 1 คน กิจกรรม “ผ้าไทยใส่สนุก” การเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยจังหวัดนครนายก กิจกรรมสาธิตชีพ ผลงนความสำเร็จในการประกอบอาชีพของสตรี และการสัมมนาให้ความรู้แก่องค์กรสตรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!