ประจวบคีรีขันธ์-เหล็กสหวิริยาส่งเสริมบทบาทสตรีบางสะพาน คกก.พัฒนาสตรีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

ประจวบคีรีขันธ์-เหล็กสหวิริยาส่งเสริมบทบาทสตรีบางสะพาน คกก.พัฒนาสตรีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

ภาพ-ข่าว:ณัฐธภพ​ พันสาย​

             วันที่​ 8​ มี.ค.66​ ที่หอประชุมอำเภอบางสะพาน​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางสะพาน (กพสอ.) และอำเภอบางบางสะพานจัดโครงการ “มหกรรมแก้จน เพื่อคนบางสะพาน” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆให้แก่สตรี สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักและตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาววีรพร ศรีพุฒตาล พัฒนาการอำเภอบางสะพาน นางม่วย ช้างทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมในพิธี
              ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำประโยชน์แก่กิจการองค์กรสตรีต่างๆ รวมถึงกลุ่มเหล็กสหวิริยาในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆและเสียสละเพื่อองค์กรสตรีอำเภอบางสะพาน โดย นางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้แทนรับมอบ
              นอกจากนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดฐานเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสาธิตการปลูกผักในถุง ฐานเรียนรู้การทำข้าวต้มใบพ้อ ฐานเรียนรู้การทำห่อหมก ฐานเรียนรู้การทำคุกกี้มะพร้าว และฐานเรียนรู้การทำมะพร้าวแก้ว รวมถึงกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอบางสะพาน โดยมีสมาชิกองค์กรสตรีอำเภอบางสะพาน จาก 7 ตำบล 3 เทศบาล จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!