ประจวบคีรีขันธ์-เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน “โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชน รวมพลังสร้างกำลังใจ ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ” เนื่องในวันนักข่าว

ประจวบคีรีขันธ์-เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน “โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชน รวมพลังสร้างกำลังใจ ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ” เนื่องในวันนักข่าว

ภาพ/ข่าว: พิสิษฐ์ รื่นกษม 

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน “โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชน รวมพลังสร้างกำลังใจ ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ” เนื่องในวันนักข่าว

             เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร-แผนกประสัมพันธ์บางสะพาน เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) เป็นตัวแทนในนาม บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด และชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจ ส่งมอบสิ่งของ พร้อมด้วยเงินจำนวนหนึ่ง ใน “โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชน รวมพลังสร้างกำลังใจ ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ” เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม ประจำปี 2566 โครงการดีๆ ที่ชมรมสื่อมวลชน อ.บางสะพาน บางสะพานน้อย และทับสะแก ร่วมมือภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น และเดินสายลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย ร่วมมอบรอยยิ้ม สร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มผู้เปราะบางดังกล่าว

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!