เชียงใหม่-ยังคงเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ

เชียงใหม่-ยังคงเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

              วันนี้ (8 มี.ค. 66) ศูนย์บัญชาการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอำเภอแม่อาย รายงานผลการตรวจสอบจุดความร้อน Hotspot (ดาวเทียม Suomi Npp เซ็นเซอร์ VIIRS ) รอบเวลา 01.18 น. ประจำวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 พบจุดความร้อน จำนวน 2 จุด พิกัด 529094 , 2224130 และพิกัด 528660 , 2224172 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง” พิกัดจุดความร้อนอยู่ที่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านปางต้นเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่อาย อยู่ในพื้นที่ทับซ้อน (พื้นที่พิพาท) ระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทย และอยู่ในเขตฐานทหารเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายไม่สามารถเข้าตรวจสอบจุดความร้อนได้
              ที่อำเภอดอยเต่า ได้มีการฉีดล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละออง ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลฯ ไปจนถึงหน้าที่ทำการนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล ขณะที่อาสาสมัครดับไฟป่าบ้านเกาะหลวง ได้ร่วมลาดตระเวนกับอาสาสมัครไฟป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง พร้อมทำแนวกันไฟ และปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยสามารถดำเนินการดับได้บางส่วน บางส่วนเป็นพื้นที่สูงชัน และหน้าผาสูง จึงได้สังเกตุการณ์ ควบคุม ทำแนวกันไฟ และเฝ้าระวังต่อไป ด้านผู้ใหญ่บ้านสันป่าดำ ตำบบดอยเต่า ได้ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครฯ จัดทำเสวีนไม้ไผ่สำหรับจัดเก็บเศษใบไม้แห้งที่หลุดร่วงตามธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสม
              ที่อำเภอเชียงดาว หลายตำบลได้ระดมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ และลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ในพื้นที่ ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง นำชาวบ้านร่วมจัดทำแนวกันไฟป่ารอบบริเวณพื้นที่ป่าหมู่บ้าน รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร  ที่อำเภอไชยปราการ สถานีควบคุมไฟป่าผาแดง คณะทำงานชุดที่ 3 ได้ตรวจสอบจุดความร้อนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 01.18 น. ในเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน 1 จุด พิกัด47Q 512846 2169477 บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแดง ทิศตะวันตกบ้านปางมะขามป้อม หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดงเย็น โดยได้เข้าปฏิบัติการดับไฟตั้งแต่เวลา 09.08-11.45 น. พื้นที่เสียหาย 19 ไร่ สาเหตุมาจากการหาของป่า ในป่าเบญจพรรณ  ที่อำเภอแม่แตง หลายพื้นที่ได้นำรถบรรทุกนํ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกฉีดพ่นละอองนํ้า ตามเส้นทางถนนสายหลัก พร้อมรดนํ้าต้นไม้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละออง PM2.5 ในอากาศ
              ที่อำเภอฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ระดมฉีดล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ เส้นทางสัญจร และฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้และอากาศ พื้นที่รับผิดชอบ ขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์การลาดตะเวนเชิงคุณภาพอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกประจำหน่วยพิทักษ์ ดป.4 (ซุ่ยถัง) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ลานกางเต๊นม่อนสน ลาดตระเวนเชิงคุณภาพและพักค้างคืนรูปแบบการลาดตระเวน รถยนตร์-เดินเท้า-ดักซุ่มพื้นที่ลาดตระเวนตั้งแต่ลานกางเต้นท์ม่อนสน-ป่าช้าบ้านหลวง-บ้านห้วยขาน ส่วนงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า ตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 50 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และวิธีการเข้าดับไฟเมื่อเกิดเหตุไฟป่าขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!