ราชบุรี-อ่วม! ค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน แจ้งเตือนระวังสุขภาพ

ราชบุรี-อ่วม! ค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน แจ้งเตือนระวังสุขภาพ

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ราชบุรีอ่วม! สูงเกินค่ามาตรฐาน ติด 55 จังหวัด และติดอันดับ 5 ของโลก จ่อประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขอนามัย

            วันที่ 8 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำวัน จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี พบว่าในระหว่างวันที่ 5 – 8 มี.ค.66 มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก
            ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 จึงออกเตือนประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนชาวจ.ราชบุรี ดำเนินการและป้องกันตนเอง พร้อมควบคุมกำกับดูแล การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง(แหล่งกำเนิด) โดยให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ อาทิ จากการคมนาคม การเผาในที่โล่ง เช่น การเผาไร่อ้อย, เผาตอซังข้าว, เผาเศษวัสดุทางการเกษตร, กิ่งไม้, ใบไม้ และเผาขยะมูลฝอย ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง
            ทั้งแจ้งเตือนประชาชน ในการเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง การทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา และสตรีมีครรภ์ หากมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอหายใจลำบาก, ตาอักเสบ, แน่นหน้าอก, ปวดศีรษะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, คลื่นไส้ และอ่อนเพลียง ควรปรึกษาแพทย์ พร้อมทั้งให้ประชาชน เฝ้าติดตามสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ผ่านทางเว็บไซต์ www.Air4thai.com และแอพพลิเคชั่น Air4Thai เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและสุขภาพของตนเอง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!