อุตรดิตถ์-นายอำเภอพิชัย ใส่ใจพัฒนาชีวิต มอบไก่พันธ์ุไข่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

อุตรดิตถ์-นายอำเภอพิชัย ใส่ใจพัฒนาชีวิต มอบไก่พันธ์ุไข่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

            เมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยปลัดอำเภอพิชัย ปศุสัตว์อำเภอพิชัย ผู้นำท้องที่ ฯลฯ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส และให้การช่วยเหลือการสร้างอาชีพรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยมอบไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง และอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!