เพชรบุรี-เมืองชะอำจัดกิจกรรมเนื่องในวัน วันสตรีสากล ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

เพชรบุรี-เมืองชะอำจัดกิจกรรมเนื่องในวัน วันสตรีสากล ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

                 วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องใน วันสตรีสากล ประจำปี 2566 โดยมีรองนายนกเทศมนตรีเมืองชะอำ คณะผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพริ้มเพรียงกัน ณ ริมชายหาดชะอำใต้ หน้าโรงแรมนิพนธ์รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ภายในกิจกรรมได้จัดให้มี การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระภิกษุ สงฆ์สามเณรและสมณะชีพราหมณ์ จำนวน 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสตรีผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีผู้สร้างประโยชน์ในสาขาอาชีพต่างๆ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ต่อต้านการล่วงละเมิดและสิทธิต่างๆของสตรีเมืองชะอำ
                เพื่อให้สตรีทุกคนในพื้นที่เมืองชะอำ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล สนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆด้านในสังคม เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความดี ให้เกียรติยกย่องบทบาทต่างๆของสตรี สร้างความเสมอภาคในทุกมิติ มุ่งมั่นผลักดันพลังของสตรีให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเมืองชะอำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมให้สตรีสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีเทศบาลเมืองชะอำได้อย่างยั่งยืน
                วันสตรีสากล เป็นการเฉลิมฉลองในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีทั่วโลก และเป็นจุดสำคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรี หลังพรรคสังคมนิยมอเมริกันได้จัดงานวันสตรีขึ้นในนิวยอร์กซิตี เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 1909 ผู้แทนชาวเยอรมัน คลารา เซตคิน, เคท ดันเกอร์, พอลา เธียด และคนอื่น ๆ ได้เสนองานสัมมนาสตรีสังคมนิยมสากล ปี 1910 ให้มี “วันสตรีเป็นพิเศษ” จัดขึ้นในทุกๆปีภายหลังสตรีจำนวนมากทุกข์ทนภายใต้การปกครองของโซเวียตรัสเซียในปี 1917 วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีจึงกลายเป็นวันหยุดทางการ นับแต่นั้นมาวันสตรีได้เป็นที่เฉลิมฉลองในบรรดากลุ่มเรียกร้องสังคมนิยม และประเทศคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งในราวปี 1967 ที่ซึ่งกลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีได้เริ่มนำวันนี้มาใช้ ในสหประชาชาติ และได้เริ่มฉลองวันสตรีสากลครั้งแรกในปี 1977 เลื่อยมาจนปัจจุบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!