ร้อยเอ็ด-เปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน นาฮ่อง คาเฟ่

ร้อยเอ็ด-เปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน นาฮ่อง คาเฟ่

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

   เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่แหล่งท่องเที่ยวนาฮ่อง คาเฟ่ บ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน นาฮ่อง คาเฟ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และชาวชุมชนบ้านหวายหลึม เข้าร่วมกิจกรรม โดยการบริหารงานของนายจินตวัฒน์ ธรณี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน อีกด้วย
     นายจินตวัฒน์ ธรณี ผู้บริหาร นาฮ่อง คาเฟ่ กล่าวว่า พื้นที่ท่องเที่ยว นาฮ่อง คาเฟ่ แห่งนี้ เดิมที่บริเวณแห่งนี้เป็นที่นา ที่มีเนื้อที่ 7 ไร่ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ติดกับแม่น้ำธรรมชาติ ที่เรียกว่าฮ่องน้ำ โดยประชาชนในพื้นที่ได้ทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและจับสัตว์น้ำในการเลี้ยงชีพ โดยพื้นที่แห่งนี้มีทิวทัศน์ ที่สวยงาม หากมีการปรับแต่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนภายในชุมชน เกิดการจ้างงาน สร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตภายในชุมชน จึงได้มีการพัฒนาที่ดินแปลงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งแปลงนาแห่งนี้มีการปลูกข้าวอินทรีย์ มีปลาสวยงาม มีสวนนกนานาชนิด มีม้าแคระ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มกาแฟสด ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกด้วย
     โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียงได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นาฮ่อง คาเฟ่ ได้ที่บ้านหวานหลึม ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.ทุกวัน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!