เชียงใหม่-เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21

เชียงใหม่-เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21

ภาพ/ข่าว:กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน วิทยากรโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ พร้อมด้วย รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร กล่าวบรรยายนโยบายและแนวทางการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช.รวมถึงการแนะนำหลักสูตร Management for Excellence Supervisory : MES 8 ให้กับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้และใช้ศักยภาพความเป็นผู้นำในการทำงานได้อย่างเต็มที่ จัดโดยศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Me:DHRI) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!