อยุธยา-เวียนเทียนที่วัดใหญ่ชัยมงคลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา

อยุธยา-เวียนเทียนที่วัดใหญ่ชัยมงคลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

             เมื่อเวลา 20.30น.วันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล นำพระสงฆ์ อุบาสิกา สวดทำวัตรเย็น และแสดงธรรมเทศนา โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี ก่อนที่จะร่วมกันเวียนเทียนโดยรอบอุโบสถ และโบราณสถานเจดีย์ชัยมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นอีกวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยพบว่ามี พุทธศาสนิกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเวียนเทียน จำนวนนับพันคน ได้เดินทางมาเวียนเทียนในวันสำคัญคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย
              พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลกล่าวว่า วันมาฆบูชา จะเป็นวันที่พระสัมมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลักจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน โดยหลักคำสอนของ “โอวาทปาติโมกข์” ถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา โดยสามารถสรุปใจความได้ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์” วันมาฆบูชาจึงถือเป็นสำคัญทางศาสนาของประเทศไทย และถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกความสำคัญ และประกอบพิธีทางศาสนาด้วยการเวียนเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัยนั่นเอง
               การเวียนเทียนเป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาอย่างสูงสุด และการประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา เป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการเวียนเทียนในวันสำคัญคัญทางพระพุทธศาสนานี้ ได้ทำพร้อมกันกับวัดต่างๆในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 500 วัด เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลแก่ครอบครัวอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!