ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

               ช่วงค่ำวันที่ 6 มี.ค.ที่วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ ประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณาวัตร รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ถวายเป็นพุทธบูชา
               ทั้งนี้วัดในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ทั่วพื้นที่ อาทิ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง มีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธาน, วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง มีนายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ พร้อมน้อมนำคำสอนในหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนในการกระทำความดี งดเว้นการทำชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม เกิดความสันติสุขในประเทศชาติ ซึ่งในปีนี้ประชาชนทยอยกันเดินทางมาร่วมฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และไหว้พระขอพรมากมาย โดยส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัว สำหรับวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันเพ็ญเดือน 3 หรือที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา ในวันนี้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร รักษาศีลและเวียนเทียน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!