อุบลราชธานี-พ่อเมืองอุบลฯ นำข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

อุบลราชธานี-พ่อเมืองอุบลฯ นำข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

               วันนี้ ( 6 มี.ค.66) ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พลตรี อัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรม แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระราชธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ( ธ) แสดงพระธรรมเทศนา นำพระภิกษุสงฆ์ รับบิณฑบาตร
               โดยมีกิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงพัฒนาบริเวณวัดให้มีความสะอาด สวยงาม เปิดกิจกรรมถังขยะเปียกโดดลกร้อน และมอบข้าวกันบาตร สิ่งของผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชนบุ่งกาแซว เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรม ในการ Kick off จังหวัดอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) จังหวัดอุบลราชธานี มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ กิจกรรม 1 วัด 1 คลังยา และอาหาร กิจกรรมปลูกต้นไม้ได้บุญ และกิจกรรมพลังบวร จิตอาสาพัฒนาวัด
               อนึ่ง วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แด่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้ มีใจความสำคัญคือ การทำความดี ละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ในวันมาฆบูชายังได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ มีพระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมายเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งตามปฏิทินจันทรคติของไทยถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส หรือเดือน 8 สองหน ก็จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!